Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumif / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumifs Đơn Giản Qua Bài Tập

Mô tả hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS() là hàm tính tổng các ô trong vùng, phạm vi lựa chọn thỏa mãn với nhiều điều kiện khác nhau.

Cú pháp của hàm SUMIFS

=SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2,…)

Trong đó:

– sum_range: bắt buộc Là các ô cần tính tổng bao gồm giá trị số. Các ô chứa giá trị trống, giá trị là chữ, văn bản sẽ được bỏ qua.

– criteria_range1: bắt buộc Là phạm vi cần tính được kiểm tra điều kiện criteria1.

– criteria1: bắt buộc Điều kiện dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô được áp dụng cho criteria_range1.

– criteria_range2, criteria2, … : tùy chọn Là các phạm vi và điều kiện bổ sung. Hàm SUMIFS cho phép tối đa 127 cặp criteria_range, criteria.

Những điều cần chú ý khi dùng hàm SUMIFS

Các criteria_range phải có cùng kích thước vùng chọn giống với đối số sum_range, tức là criteria_range và sum_range phải có số hàng và số cột giống nhau.

Các ô trong sum_range nếu có giá trị là TRUE sẽ được định nghĩa giá trị là 1 và nếu ô có giá trị là FALSE sẽ được định nghĩa giá trị là 0 (không).

Điều kiện criteria có thể chứa các ký tự đại diện như sau: dấu hỏi chấm (?) sẽ thay cho ký tự đơn, dấu sao (*) sẽ thay cho một chuỗi. Nếu trong điều kiện criteria muốn đặt là dấu hỏi chấm (?) hoặc dấu sao (*) thì hãy nhập thêm dấu ~ ở trước.

Nếu các giá trị của điều kiện (criteria) ở dạng văn bản thì cần để trong dấu ngoặc kép ” “.

Ví dụ về hàm SUMIFS trong Excel số 1

Để nắm rõ hơn về cách dùng hàm SUMIFS trong Excel chúng ta sẽ cùng thực hiện ví dụ thực tế như bên dưới. Chúng ta có bảng Excel như sau:

Yêu cầu tính toán

Yêu cầu tính toán số 1: Tính tổng số lượng sản phẩm từ nhà cung cấp Adayroi với giá bán trên 6.000.000đ

Yêu cầu tính toán số 2. Tính tổng số lượng sản phẩm từ nhà cung cấp Lazada trừ sản phẩm Samsung S8

Giải yêu cầu số 1

Vùng cần tính tổng là cột Số lượng: D4:D13

Phạm vi cần kiểm tra điều kiện 1 là cột Nhà cung cấp: B4:B13

Điều kiện 1 là nhà cung cấp Adayroi ở dạng văn bản: “Adayroi”

Phạm vi cần kiểm tra điều kiện 2 là cột Giá bán: E4:E13

Đây là kết quả:

Giải yêu cầu 2

Vùng cần tính tổng là cột Số lượng: D4:D13

Phạm vi cần kiểm tra điều kiện 1 là cột Nhà cung cấp: B4:B13

Điều kiện 1 là nhà cung cấp Lazada ở dạng văn bản: “Lazada”;

Phạm vi cần kiểm tra điều kiện 2 là cột Tên sản phẩm: C4:C13

Đây là kết quả

Ví dụ về hàm SUMIFS trong Excel số 2

Cho bảng dữ liệu sau đây:

Yêu cầu 1. Tính tổng số lượng sản phẩm đã được bán bởi nhân viên tên Nga với STT < 5.

Yêu cầu 2. Tính tổng số lượng sản phẩm đã được bán bởi nhân viên tên Hương với tất cả các sản phẩm trừ “Na”.

Tương tự cách sử dụng hàm SUMIFS ở ví dụ 1,Kết quả sau khi áp dụng hàm SUMIFS() ở ví dụ này như sau:

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumif Để Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

Microsoft Excel cho phép bạn dễ dàng thêm các giá trị vào trong bài báo cáo hay phân tích của bạn. Hàm SUM tiêu chuẩn có thể đáp ứng đầy đủ cho bạn trong hầu hết các trường hợp, nhưng nếu như bạn muốn thực hiện tính tổng có điều kiện trong Excel, bạn cần phải sử dụng hàm SUMIF.

Hàm SUMIF là kết hợp giữa hàm SUM và hàm IF trong Excel để cho phép bạn thêm các giá trị trong một phạm vi dữ liệu đã chọn đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Phần IF của hàm xác định dữ liệu nào sẽ khớp với tiêu chí đã chỉ định và phần SUM có nhiệm vụ tính tổng các giá trị thỏa với điều kiện đó.

Ví dụ: Có thể bạn sẽ muốn tính tổng doanh thu hằng năm, nhưng chỉ tính các sản phẩm có doanh số bán lớn hơn 250 đơn hàng.

Ghi chú: Các hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010, và Excel Microsoft 365.

Nội dung chính:

Công thức hàm SUMIF trong Excel

Hướng dẫn dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Công thức hàm SUMIF trong Excel

Trong Excel, cú pháp của hàm yêu cầu bạn phải có đầy đủ bố cục của hàm và bao gồm tên, dấu ngoặc và đối số của hàm.

Cấu trúc của hàm SUMIF là:

Các đối số của hàm cho biết nó đang kiểm tra điều kiện nào và phạm vi dữ liệu là ở đâu để tổng hợp thông tin chính xác.

Range (bắt buộc): Là nhóm các ô bạn muốn đánh giá theo các tiêu chí.

Criteria (bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ so sánh với dữ liệu trong các ô đã chọn trong mục Range ở trên. Nếu nó tìm thấy kết quả khớp, thì nó sẽ tự động cộng dữ liệu tương ứng trong phần Sum_range. Bạn có thể nhập dữ liệu thực tế hoặc tham chiếu ô đến dữ liệu cho đối số này.

Sum_range (tùy chọn): Hàm sẽ cộng dữ liệu trong phạm vi những ô này nếu nó tìm thấy kết quả khớp. Trường hợp nếu như bạn bỏ trống ô này, nó sẽ tính tổng phạm vi những ô trong mục Range đầu tiên.

Hướng dẫn dùng hàm SUMIF để tính tổng có điều kiện trong Excel

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tính tổng doanh số hằng năm của những mặt hàng đã bán được hơn 250 đơn đặt hàng.

Bước 2: Nhấp vào tab Formulas.

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng Math & Trig trên thanh Menu chính để mở những hàm có thể sử dụng.

Bước 7: Chọn phạm vi các ô từ D3 đến D9 của bảng tính để nhập các tham chiếu ô này được dạng phạm vi cần tìm kiếm.

Bước 8: Bạn chọn dòng Criteria.

Bước 11: Tiếp theo, bạn nhấp vào dòng Sum_range.

Cách tạo danh sách thả xuống (Drop List) trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel

Hướng dẫn cách tính số ngày trong Excel bằng hàm DATEDIF

Hàm Sumif Là Gì? Công Thức Và Cách Sử Dụng Hàm Sumif

Hàm SUMIF có khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong 1 phạm vi nhất quyết, để được tính tổng trong SUMIF các ô đề nghị thỏa mãn điều kiện mà người mua truyền vào thông số criteria. Hàm SUMIF tiết kiệm toàn bộ công sức nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của một tổ chức, doanh số của 1 nhóm viên chức, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian cố định, tổng lương theo điều kiện nào ấy…

Mục đích của hàm SUMIF là để tính tổng những số trong khuôn khổ giải quyết được các mục tiêu đã cung cấp. Kết quả trả về là tổng những trị giá đã cung cấp.

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Range: phạm vi những ô bạn muốn Phân tích theo tiêu chí Criteria. các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoăc tên, mảng hay tham chiếu cất số. trị giá trống và trị giá văn bản bị bỏ qua. khuôn khổ được chọn với thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.

Criteria: tiêu chí xác định những trị giá được tính tổng. Nó có thể là số, biểu thức hoặc 1 chuỗi văn bản.

Sum_range: tham số này là tùy chọn, nó sẽ chỉ ra các ô cần tính tổng. giả dụ để trống sum_range, các ô trong phạm vi Tìm hiểu sẽ được thay thế.

lúc sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.

Criteria mang đựng chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoắc kép “”.

khuôn khổ xác định dạng số sở hữu thể được phân phối là số sẽ không hề sử dụng tới dấu ngoặc.

các ký tự ? Và * đều với thể được dùng trong Criteria. 1 dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; 1 dấu sao thích hợp sở hữu bất kỳ chuỗi ký tự nào. giả dụ bạn muốn tậu một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực thụ, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Khi dùng công thức tính tổng sở hữu điều kiện Sumif trong excel, kèm theo các toán tử so sánh là 1 số hay chữ dạng text nhớ luân được đóng trong dấu ngoắc kép (“”)

– Với điều kiện nhỏ hơn (<) Công thức: =SUMIF(A2:A10),”<10″,B2:B10) Mô tả: Công thức trả về tổng giá trị trong ô B2:B10 nếu như một trị giá tương ứng trong ô A2:A10 nhỏ hơn 10

– Với điều kiện bằng (=) Công thức: =SUMIF(A2:A10, “=”&D1) Hay =SUMIF(A2:A10,D1) Mô tả: Tổng những giá trị trong ô A2:A10 bằng mang giá trị trong ô D1

Dùng hàm SUMIF với điều kiện thuộc dạng Text

Lúc sử dụng hàm SUMIF bạn có thể thêm các trị giá tùy thuộc vào ô tương ứng trong các cột chứa text hoặc không

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Sumif Trong Google Sheets Thông Qua Ví Dụ

Hàm SUMIF là một trong những hàm cơ bản được sử dụng rất nhiều khi làm việc với các dữ liệu trong Google Sheets hay Excel. Nếu bạn đang tìm kiếm một hàm tính toán giúp bạn tìm được những giá trị theo một điều kiện mà mình mong muốn, thì bài viết này sẽ giúp bạn điều đó.

Để hiểu rõ hơn về các hàm tính toán trong Excel, hãy đọc bài viết chi tiết: Hướng dẫn cách viết các hàm trong Excel chi tiết dễ hiểu nhất

Đăng ký ngay khoá học Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Hàm SUMIF trong Google Sheets là gì?

Hàm SUMIF về cơ bản chỉ là sự kết hợp của các hàm SUM và IF. Hàm SUMIF có chức năng trả về kết quả là các dữ liệu phù hợp với một điều kiện nhất định bằng cách quét qua tất cả giá trị trong bảng dữ liệu của bạn. Đây là một ứng dụng khá đơn giản nhưng lại rất hữu ích đối với những người thường xuyên làm việc với dữ liệu trên Google Sheets.

Khi tìm thấy kết quả khớp, số tương ứng với ô sẽ được đưa vào một nhóm các số đã chọn. Khi hàm SUMIF hoàn tất việc quét qua tất cả các ô trong phạm vi, nó sẽ lấy nhóm các số đã chọn và tổng hợp chúng lại.

Cú pháp của hàm SUMIF trong Google Sheets

Cú pháp của hàm SUMIF như sau:

=SUMIF(range, condition,[sum_range])

Trong đó:

Range (phạm vi): là nhóm ô được kiểm tra một điều kiện.

Condition (điều kiện): là tiêu chí mà một ô trong phạm vi cần đáp ứng để đủ điều kiện là đối sánh. Điều kiện có thể là một giá trị (số, văn bản, ngày tháng) hoặc một tham chiếu đến một ô chứa tiêu chí.

Sum_range là một tham số tùy chọn. Nếu được bao gồm, đó sẽ là phạm vi ô chứa các giá trị được thêm vào nếu số tương ứng của nó trong phạm vi phù hợp với điều kiện. Nếu tham số sum_range không được bao gồm thì nó được giả định rằng phạm vi trong tham số đầu tiên cũng là sum_range .

Như bạn có thể thấy từ cú pháp trên, có hai cách để sử dụng hàm SUMIF

Không có sum_range riêng biệt

Một sum_range riêng biệt .

Nếu cả ba tham số được đưa ra, thì hàm SUMIF sẽ kiểm tra từng ô trong phạm vi để xem nó có khớp với điều kiện hay không.

Nếu một ô phù hợp với điều kiện, thì hàm SUMIF nhận giá trị ô tương ứng trong sum_range và đưa nó vào tổng cuối cùng.

Nếu chỉ cung cấp hai tham số đầu tiên, thì hàm SUMIF đi qua từng ô trong phạm vi và chỉ thêm những ô phù hợp với điều kiện.

Cuối cùng, nó trả về tổng của tất cả các ô trong phạm vi phù hợp với tiêu chí.

Các ví dụ về cách sử dụng hàm SUMIF trong Google Sheets

Hàm SUMIF là một hàm đa năng đến mức nó có thể được sử dụng theo một số cách để hoàn thành nhiều tác vụ khác nhau.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng hàm này để:

Tìm tổng của chỉ số dương hoặc số âm trong một phạm vi

Tìm tổng doanh số cho một bộ phận

Tìm tổng chi tiêu trước một ngày nhất định

Những ứng dụng này chỉ là cơ bản vì vẫn còn nhiều khả năng và lĩnh vực khác mà hàm SUMIF trong Google Sheets có thể sẽ rất hữu ích.

Tuy nhiên, đối với bài viết này, Gitiho sẽ chỉ xem xét ba trường hợp sử dụng trên. Trong đó sẽ bao gồm một trường hợp sử dụng đặc biệt khác khi giải thích các ký tự đại diện.

Sử dụng hàm SUMIF với điều kiện số

Bây giờ nếu bạn chỉ muốn cộng các số dương trong phạm vi A2:A10. Đây là cách hàm SUMIF có thể được áp dụng trong trường hợp này:

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn kết quả của tổng xuất hiện (C2 trong trường hợp ví dụ này).

Lưu ý: Trong công thức này không bao gồm tham số thứ ba.

Bước 3: Nhấn phím Enter để kết thúc.

Giải thích công thức

Bước 4: Kết quả sẽ hiển thị tổng các số dương trong ô C2.

Trong ví dụ này, hàm SUMIF đã kiểm tra từng ô từ A2 đến A10 và chỉ chọn những ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó, nó cộng tất cả các giá trị đã chọn và hiển thị kết quả trong ô C2.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hiển thị tổng của tất cả các số âm, tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi điều kiện thành “<0”.

Sử dụng SUMIF với điều kiện văn bản

Giải thích công thức

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn kết quả của tổng xuất hiện (D2 trong ví dụ này).

Bước 2: Nhập công thức sau vào ô:

Bước 3: Nhấn phím Enter để kết thúc.

Bước 4: Kết quả sẽ hiển thị tổng doanh thu của bộ phận Packaging trong ô D2.

Trong ví dụ này, hàm SUMIF đã kiểm tra từng ô từ A2 đến A10 và chỉ tìm kiếm những ô có chứa giá trị “Packaging”.

Đối với mỗi ô có chứa từ “Packaging”, hàm SUMIF đã chọn giá trị bán hàng tương ứng của nó trong cột B. Sau đó, nó cộng tất cả các giá trị đã chọn và hiển thị kết quả trong ô D2.

=SUMIF(A2:A10,”<“&DATE(2019,9,1),B2:B10).

Lưu ý: Nếu bạn muốn hiển thị tổng doanh số cho bất kỳ bộ phận nào khác, có thể chỉ cần thay thế điều kiện trong tham số thứ hai thành tên bộ phận bạn cần. Đừng quên đặt tên bộ phận trong dấu ngoặc kép.

Sử dụng SUMIF với điều kiện ngày

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ mà muốn tìm tổng chi tiêu trước một ngày nhất định, chẳng hạn như ngày 1 tháng 9 năm 2019.

Giải thích công thức

Chúng tôi sẽ sử dụng tập dữ liệu Goolge Sheets như hình bên dưới để hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF cho vấn đề này.

Có một số cách khác mà bạn có thể sử dụng hàm SUMIF.

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn kết quả của tổng chi tiêu xuất hiện (D2 trong ví dụ này).

Bước 2: Nhập công thức sau vào ô:

Bước 3: Nhấn phím Enter để kết thúc.

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

Bước 4: Kết quả sẽ hiển thị tổng chi tiêu trước DATE (2019,9,2), nghĩa là ngày 1 tháng 9 năm 2019. Trong công thức trên chúng tôi chỉ sử dụng hàm DATE để biểu thị ngày.

=SUMIF(A2:A10, “Samsung*”,B2:B10)

Lưu ý: Phải nối toán tử (“<“) với ngày tháng bằng cách sử dụng dấu và (&).

Trong ví dụ này, hàm SUMIF đã kiểm tra từng ô từ A2 đến A10 và chỉ tìm kiếm những ô chứa ngày trước ngày 1 tháng 9 năm 2019. Đối với mỗi ô phù hợp, hàm SUMIF chọn giá trị chi tiêu tương ứng của nó từ cột B. Sau đó, nó cộng tất cả các giá trị chi tiêu đã chọn và hiển thị kết quả trong ô D2.

Giải thích công thức

Bất cứ khi nào bạn cần tìm tổng các giá trị dựa trên một điều kiện, bạn có thể sử dụng hàm này, chỉ bằng cách sáng tạo với phần ‘điều kiện’ của công thức.

Sử dụng SUMIF với các ký tự

Một cách sáng tạo để sử dụng hàm SUMIF là kết hợp các ký tự đại diện vào phần điều kiện của hàm. Ví dụ: giả sử bạn có bảng dữ liệu Google Sheets sau chứa số lượng điện thoại di động khác nhau trong kho.

Nếu bạn muốn tìm tổng số lượng của tất cả các kiểu máy Samsung, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện như ‘*’ hoặc ‘?’ trong hàm SUMIF của bạn như sau:

Nếu sử dụng một sum_range riêng biệt, hãy nhớ đảm bảo rằng cả phạm vi và sum_range đều có số lượng ô bằng nhau.

Hàm SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Nếu điều kiện chứa giá trị văn bản, ngày tháng hoặc các ký tự đại diện thì nó phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

Tham chiếu ô trong điều kiện không được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bạn chỉ có thể sử dụng một điều kiện trong hàm SUMIF. Nếu muốn sử dụng nhiều hơn một điều kiện thì thay vào đó bạn cần sử dụng hàm SUMIFS.

Bạn không thể thay thế các tham chiếu range và sum_range bằng mảng.

Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn kết quả của tổng doanh số xuất hiện (D2 trong trường hợp này).

Bước 2: Nhập công thức sau vào ô:

Bước 3: Nhấn phím Enter để kết thúc.

Bước 4: Kết quả sẽ hiển thị số lượng điện thoại Samsung trong ô D2.

Lưu ý: Ký tự đại diện dấu hoa thị (*) thường được kết hợp với một từ hoặc gốc chữ cái để tìm các biến thể khác nhau của thuật ngữ.

Trong ví dụ này, điều kiện “Samsung *” có nghĩa là ‘tìm tất cả các ô có chứa từ Samsung’. Nó không phải là một đối sánh chính xác, nhưng ô phải chứa từ ‘Samsung’, cùng với bất kỳ ký tự nào khác.

Khi tìm thấy kết quả khớp, hàm SUMIF nhận giá trị tương ứng với ô phù hợp và thêm nó vào danh sách các giá trị số lượng đã chọn. Sau khi hoàn thành việc xem xét tất cả các lựa chọn, hàm SUMIF tính tổng các giá trị số lượng đã chọn và hiển thị kết quả trong ô C2.

Bạn cũng có thể dùng ‘?’ ký tự đại diện theo cùng một cách. Dấu ‘?’ ký tự đại diện được sử dụng để đại diện cho một ký tự duy nhất, ở bất kỳ đâu trong chuỗi văn bản.

Vì vậy, nếu bạn muốn tìm kiếm, chẳng hạn như tất cả các mẫu Apple iPhone X, bạn có thể sử dụng “Apple iPhone X?” trong điều kiện (Condition).

Những điểm cần lưu ý khi sử dụng hàm SUMIF

Khi sử dụng công thức hàm SUMIF, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng để có thể áp dụng nó vào dữ liệu của mình một cách hiệu quả hơn.

Tổng kết

Hàm SUMIF rất hữu dụng trong trường hợp bạn muốn tính tổng doanh thu của một đơn vị, doanh số của một nhóm nhân viên, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian nhất định, tổng lương theo điều kiện nào đó,…