Học Cách Dùng Hàm Vlookup / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Cách Dùng Hàm Vlookup Đơn Giản, Dễ Hiểu Cho Người Mới Học

Hàm Vlookup là gì?

Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem hàm Vlookup là gì và chức năng của loại hàm này trong Excel. Nếu như trong Excel chúng ta đã biết đến hàm Sum là hàm tính tổng của một vùng dữ liệu thì hàm Vlookup là hàm dùng để đếm dữ liệu. Cũng giống như sự cần thiết khi bạn dùng hàm Sum, hàm If, hàm Average thì cách dùng hàm Vlookup cũng thực sự quan trọng đối với những người sử dụng Excel. Chức năng quan trọng, điển hình nhất của hàm Vlookup đó là hàm dữ liệu, nó sẽ hoạt động dựa vào danh sách các hạng mục, trên những bảng cơ sở dữ liệu. Danh sách các hạng mục vô cùng đa dạng, chúng có nhiều loại. Với hàm Vlookup bạn có thể sử dụng để quản lý bảng danh sách khách hàng, bảng về nhân sự trong một công ty, danh sách học sinh trong trường học, các mặt hàng sản phẩm….

Cách dùng hàm Vlookup với công thức

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Chú thích hàm Vlookup:

Vlookup: Đây là ký hiệu tên hàm.

Lookup_value: Đây là giá trị mà bạn muốn dùng để dò tìm.

Table_array: Khi bạn muốn dò tìm dữ liệu nào đó bạn cần khoanh vùng mà mình cần dò tìm. Và Table_array chính là bảng chứa dữ liệu đó. Nếu muốn tìm với giá trị tuyệt đối bạn cần để thêm ký tự $ phía trước đó. Ví dụ như tìm kiếm ở khu vực từ A3 đến E20 cùng giá trị tuyệt đối bạn phải nhập: $A$3:$E$20.

Range_lookup: Trong hàm Vlookup người dùng cần nhập phạm vi để tìm kiếm. Có thể bảng dữ liệu của bạn rất rộng nhưng bạn chỉ tìm kiếm giá trị nào đó ở trong một phạm vi nhỏ thôi. Dù cho tham số này không bắt buộc trong mọi công thức của hàm Vlookup nhưng với một số công thức bạn phải dùng để có kết quả chuẩn xác nhất.

Dò tìm tuyệt đối, True tương đương với 1. False là dò tìm tương đối, dò tìm 0. Với cách dò tìm tương đối nó chỉ chính xác khi mà trong vùng Table_array có sự sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc có thứ tự tăng dần, giảm dần. Khi tỏa mãn các điều kiện đó bạn có thể dùng cách dò tìm tương đối, nếu bạn để ý kỹ thì sẽ thấy nó có sự tương đồng với loại hàm If vô hạn trong Excel. Còn đối với trường hợp chưa có sự sắp xếp đso (theo tứ tự tắng giảm dần hoặc theo bảng chữ cái) thì chúng ta dò tìm tuyệt đối để hàm Vlookup trả về kết quả chính xác nhất.

Sử dụng hàm Vlookup trong Excel để làm gì đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Như đã nói ở trên thì tầm quan trọng của hàm này vô cùng lớn. Nó giúp người dùng tìm kiếm, quản lý dữ liệu tốt hơn, tiết kiệm thời gian và công sức, cho kết quả với mức độ chính xác rất cao.

Hàm Vlookup được dùng để hỗ trợ người dùng Excel tra cứu các thông tin dữ liệu căn cứ vào các mã định danh đã có sẵn, nó cũng tương tự đối với việc tra cứu thông tin danh sách nào đó.

Trong trường hợp bạn dùng hàm Vlookup vào một bảng tính khác mà có kèm theo mã sản phẩm thì trên bảng đó sẽ hiển thị các sản phẩm tương ứng với mã đó. Chúng ta có thể áp dụng với các thông tin như giá thành, mô tả, số lượng tồn kho,…tất cả tùy thộc vào công thức mà bạn viết.

Người dùng cần lưu ý rằng, nếu như lượng thông tin mà chúng ta cần tìm càng nhỏ thì bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi viết hàm Vlookup. Chúng ta nên sử dụng hàm vào trong các loại bảng tính đã có mẫu chung và được tái sử dụng. Khi bạn nhập đúng và hợp lệ mã sản phẩm thì hệ thống sẽ trả về cho bạn tất cả những thông tin bạn cần về sản phẩm tương ứng với mã đó.

Hàm Vlookup Trong Google Sheet Và Cách Sử Dụng Hàm Vlookup.

Hàm Vlookup trong Google Sheet là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc (theo cột), nó giúp chúng ta thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đây là một trong những hàm phổ biến và hữu ích nhất trong Google Sheet, nhưng lại ít người hiểu về nó. Trong bài viết này, Hocexcelcoban sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng hàm Vlookup một cách thành thạo qua các ví dụ thực tế nhất.

Trong Google Sheet chúng ta sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng hoặc một phạm vi theo cột trong một bảng dò tìm đã định nghĩa trước. Như vậy, chức năng chính của hàm Vlookup là dùng để tìm kiếm giá trị trong một bảng giá trị cho trước.

2. Cú pháp hàm Vlookup trong Google Sheet.

Trong đó:

Lookup_value(bắt buộc): Giá trị cần tìm, có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.

Table_array(bắt buộc): Bảng tìm kiếm giá trị gồm hai cột dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Excel. Cột chứa giá trị tìm kiếm phải được đặt đầu tiên của Table_array.

Row_index_num(bắt buộc): Số thứ tự của cột chứa kết quả trả về trong Table_array.

Range_lookup(tuỳ chọn): Một giá trị logic (Boolean) cho biết hàm VLOOKUP cần phải tìm kết quả chính xác hay tương đối.

Nếu TRUE hoặc bỏ qua, kết quả khớp tương đối được trả về. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Vlookupcủa bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value.

Nếu FALSE, chỉ kết quả khớp chính xác được trả về. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ trả về lỗi #N/A.

3.1. Hàm Vlookup trong Google Sheet tìm kiếm chính xác.

Ví dụ: Bạn có hai bảng dữ liệu trên một bảng tính. Bảng đầu tiên là tên nhân viên, số ID và ngày sinh nhật. Bảng thứ hai có ID, ngày sinh, nhưng cột ngày sinh ở bảng này đang bị bỏ chống, chúng ta cần tìm ngày sinh tương ứng với ID từ bảng thứ nhất.

Hình 1: Tìm kiếm chính xác trong Google Sheet.

Trong bảng thứ hai, bạn có thể dùng VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu sử dụng tiêu chí bất kỳ từ bảng đầu tiên (tên, số ID hoặc ngày sinh). Trong ví dụ này, bài viết dùng VLOOKUP để cung cấp ngày sinh cho một số ID nhân viên nào đó.

Trong đó:

Cụ thể, VLOOKUP dùng giá trị ô F4 (123) làm trọng tâm tìm kiếm và phạm vi tìm dữ liệu từ ô A3 tới D9. Nó trả về kết quả từ cột số 3 trong phạm vi này (cột D – Ngày sinh) và vì muốn có kết quả chính xác nên đối số cuối cùng là FALSE.

Trong trường hợp này, với ID số 123, VLOOKUP trả về ngày sinh: 19/12/1971 (dùng định dạng DD/MM/YY).

Sau khi điền xong công thức cho ô F4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những nhân viên còn lại và được kết quả như hình sau.

Hình 2: Tìm kiếm chính xác trong Google Sheet.

3.2. Hàm Vlookup trong Google Sheet để tìm kiếm tương đối.

Tìm kiếm tương đối chỉ có thể áp dụng khi giá trị cần dò tìm trong table_array đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần hay theo bảng chữ cái). Với những bảng như vậy bạn có thể dùng dò tìm tương đối, khi đó nó tương tự như dùng hàm IF vô hạn vậy.

Ví dụ: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

Hình 3: Dò tim tương đối.

Giờ ta sẽ sử dụng VLOOKUP để nhập xếp loại cho các học sinh. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao (từ yếu đến giỏi) nên trong trường hợp này ta có thể dùng dò tìm tương đối.

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô E4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

4. Một số lưu ý khi sử dụng hàm Vlookup trong Google Sheet

4.1. Hàm Vlookup trong Google Sheet tìm kiếm từ phải qua trái.

Hàm VLOOKUP luôn tra cứu giá trị ở cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị tương ứng từ cột bên phải.

Hình 5: Hàm Vlookup trong Google Sheet.

Lưu ý: Trong ví dụ này, hàm VLOOKUP không thể tra cứu Trình độ và trả về Mã NV. Hàm VLOOKUP chỉ nhìn sang bên phải. Nếu muốn dò tìm ngược lại, đừng lo lắng bạn có thể sử dụng LOOKUP trong Excel để thực hiện tra cứu ngược.

4.2. Sử dụng địa chỉ tuyệt đối khi dùng hàm Vlookup trong Google Sheet.

Trong excel có 3 loại địa chỉ:

Địa chỉ tương đối: Là địa chỉ bị thay đổi tương ứng với mỗi dòng và cột khi chúng ta thực hiện sao chép công thức. (VD: B5 là địa chỉ của hàng 5 cột B).

Địa chỉ tuyệt đối: Là địa chỉ được cố định lại, không thay đổi khi ta copy công thức. (VD: $A$1- địa chỉ tuyệt đối của 1 ô, $B$17:$C$20 – địa chỉ tuyệt đối của 1 vùng)

Để tạo địa chỉ tuyệt đối, thì bạn nhấn phím F4, lúc này sẽ có dấu đô la ($) ở trước chỉ số cột và dòng.

Tóm lại nếu là địa chỉ tuyệt đối thì bạn thấy có dấu đô la ($) trước chỉ số cột và dòng.

Địa chỉ hỗn hợp: Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ chỉ cố định dòng hoặc cột mà thôi.

Cố định cột: Ví dụ: $A1, thì bạn thấy chỉ số cột được cố định, còn chỉ số dòng không được cố định.

Cố định dòng: Ví dụ: A$1 thì bạn thấy chỉ số cột không được cố định, còn chỉ số dòng cố định.

Khi sử dùng hàm Vlookup trong Excel bạn thường phải tìm kiếm cho cả cột nên việc copy công thức là không tránh khỏi. Lúc này bạn cần lưu ý để địa chỉ của vùng tìm kiếm là địa chỉ tuyệt đối để khi ta copy công thức cho những hàng khác thì vùng tìm kiếm của ta không bị thay đổi.

4.3. Hàm Vlookup trả về giá trị đầu tiền được tìm thấy.

Nếu cột ngoài cùng bên trái của bảng chứa các giá trị trùng lặp nhau thì hàm VLOOKUP sẽ lấy giá trị đầu tiên được tìm thấy. Ví dụ, hãy xem hàm VLOOKUP bên dưới.

Hình 6: Hàm Vlookup.

Giải thích: Kết quả trả về quê của Nguyễn Huy Tưởng, không phả trả về quê của Nguyễn Huy Trạch.

4.4. Hàm Vlookup trong Google Sheet không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hàm Vlookup thực hiện tra cứu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, tra cứu NGUYỄN HUY (ô G4) ở cột ngoài cùng bên trái của bảng.

Hình 7: Hàm Vlookup.

Giải thích: Hàm VLOOKUP không phân biệt chữ hoa chữ thường nên nó sẽ tra cứu NGUYỄN HUY hoặc Nguyễn Huy hoặc nguyễn huy, v.v. Kết quả trả về quê của Nguyễn Huy Tưởng (trường hợp đầu tiên).

4.5. Hàm Vlookup bị lỗi #N/A khi tìm kiếm.

Khi dò tìm nếu hàm VLOOKUP không thể tìm thấy kết quả phù hợp, nó sẽ trả về lỗi # N / A.

Lỗi này rất thường gặp nếu bạn không nắm chắc về cách sử dụng hàm Vlookup.

Để tìm hiều nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này bạn tham khảo bài viết: Hàm Vlookup bị lỗi #N/A

Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản miễn phí: Học Excel cơ bản

Cách Dùng Hàm Vlookup Đầy Đủ Nhất

Hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em cách dùng hàm Vlookup. Đây là một hàm tìm kiếm cơ bản và ở mọi cấp bậc văn phòng đều phải dùng hết. Đây cũng là kĩ năng test excel cơ bản mà khi bạn đi tuyển dụng dễ gặp phải.

Trong cuộc sống, vấn đề tìm kiếm các giá trị là rất quan trọng. Google là một công ty lớn về công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm. Tại sao họ lựa chọn Google làm công cụ tìm kiếm. Đơn giản vì nó nhanh, kết quả thông tin cũng khá chính xác nội dung bạn cần.

Vlookup trong Excel cũng đáp ứng được những yêu cầu trên. Giữa muôn vàn số, chỉ cần gõ đúng giá trị bạn muốn tìm kiếm. Vlookup cho ra giá trị chính xác ngay. Kết quả thì ngay tức thì với công thức hàm Vlookup.

Những điểm cần nhớ khi sử dụng hàm Vlookup

4 Giá trị trong hàm Vlookup khiến mình luôn ghi nhớ mỗi khi sử dụng. Điều này là bắt buộc nếu bạn muốn tìm kiếm giá trị siêu nhanh.Nào, Bắt đầu với cách sử dụng hàm Vlookup đơn giản với 4 bước sau. Chi tiết có thể xem kĩ hơn ở video ngay dưới:

Bước 1: Bạn lựa chọn giá trị muốn tra cứu, thường gọi là giá trị tra cứu.

Bước 2: Lựa chọn dải ô chứa giá trị tra cứu. Luôn nhớ rằng giá trị tra cứu phải luôn nằm ở cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP có thể hoạt động chính xác. Đây là một mẹo nhỏ dành cho bạn.Nếu giá trị tra cứu của bạn nằm ở ô C2 thì dải ô của bạn sẽ bắt đầu ở C.

Bước 3: Gõ Số cột chứa giá trị trả về trong dải ô. Ví dụ, nếu bạn chỉ định B2: D11 với phạm vi, bạn nên đếm B là cột đầu tiên, C là thứ hai, v.v.

Bước 4: Có 2 giá trị bạn cần phải nhớ: TRUE nếu bạn muốn có một kết quả khớp tương đối. Hoặc FALSE nếu bạn muốn có một kết quả khớp chính xác. Nếu bạn không chỉ định bất cứ giá trị nào thì giá trị mặc định sẽ luôn là TRUE hay kết quả khớp tương đối.

Công thức hàm Vlookup

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô chứa giá trị tra cứu, số cột trong dải ô chứa giá trị trả về, kết quả khớp xấp xỉ (TRUE) hoặc kết quả khớp chính xác (FALSE)).

Thêm một vài ví dụ về cách dùng hàm Vlookup cho mọi người tham khảo

Ví dụ 1:

cách dùng hàm vlookup cách sử dụng hàm vlookup sử dụng hàm vlookup dùng hàm vlookup cách dùng vlookup cách dùng hàm vlookup giữa 2 sheet cách sử dụng vlookup hướng dẫn sử dụng hàm vlookup cách sử dụng hàm vlookup trong excel sử dụng vlookup hướng dẫn dùng hàm vlookup cách dùng hàm vlookup trong excel cách dùng hàm vlookup và hlookup dùng vlookup cách sử dụng hàm vlookup và hlookup sử dụng hàm vlookup trong excel hướng dẫn sử dụng vlookup cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm if cách dùng vlookup trong excel cách sử dụng hàm vlookup trong excel 2010 cách dùng hàm vlookup giữa 2 file cách dùng hàm vlookup trong excel 2010 cách sử dụng hàm vlookup trong excel 2016 cách sử dụng hàm vlookup trong excel 2007 cách dùng lệnh vlookup sử dụng hàm vlookup cho 2 file excel hướng dẫn dùng vlookup cách dùng vlookup và hlookup cách sử dụng vlookup và hlookup dùng vlookup giữa 2 sheet cách sử dụng hàng vlookup dùng hàm vlookup không ra kết quả cách sử dụng hlookup và vlookup hướng dẫn sử dụng hàm vlookup hlookup trong excel dùng hàm vlookup trong excel cách sử dụng hàm hlookup và vlookup cách sử dụng hàm if và vlookup trong excel cách sử dụng lệnh vlookup cách dùng hàm vlookup hlookup cách dùng hlookup và vlookup cách sử dụng hàm vlookup hlookup sử dụng hàm vlookup trong excel 2010 cách sử dụng công thức vlookup trong excel sử dụng hàm hlookup và vlookup cách sử dụng hàm vlookup trong excel 2013 hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel cách sử dụng vlookup trong excel sử dụng hàm vlookup nâng cao cách dùng hàm vlookup trong excel 2013 hàm vlookup dùng để tìm kiếm giá trị cách dùng hàm vlookup có điều kiện cách dùng hàm vlookup để lọc dữ liệu dùng hàm vlookup cho 2 file excel sử dụng vlookup trong excel cách dùng hàng vlookup cách sử dụng vlookup giữa 2 sheet cách dùng hàm vlookup trong excel 2016 dùng hàm vlookup lấy dữ liệu từ file khác sử dụng hàm vlookup và if cách dùng lệnh vlookup trong excel hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2010 cách dùng hàm hlookup và vlookup cách dùng vlookup hlookup cách dùng vlookup giữa 2 sheet cách sử dụng vlookup excel hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2007 cách dùng hàm vlookup trong excel 2007 sử dụng hàng vlookup cách dùng vlookup excel sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm giá trị dùng hàm vlookup để lọc dữ liệu dùng hàm vlookup có điều kiện cách sử dụng hàm vlookup nâng cao cách dùng hàm iferror vlookup hướng dẫn cách sử dụng hàm vlookup công dụng của hàm vlookup vlookup cách sử dụng cách dùng hàm vlookup giữa 2 file excel cách dùng công thức vlookup công dụng hàm vlookup dùng hàm vlookup nâng cao cách dùng hàm if và vlookup trong excel dùng vlookup trong excel tác dụng của hàm vlookup cách dùng hàm vlookup nhiều điều kiện cách dùng hàm vlookup giữa 2 bảng cách sử dụng vlookup hlookup vlookup cách dùng cách dùng hlookup vlookup cách dùng hàm vlookup ở 2 sheet cách sử dụng hàm sumif và vlookup dùng hàm vlookup để tính tổng sử dụng hlookup và vlookup hướng dẫn sử dụng hàm vlookup và hlookup cách dùng hàm vlookup có 2 điều kiện cách dùng hàm vlookup và if cách sử dụng hàm vlookup để lọc dữ liệu công dụng của hàm vlookup trong excel cách sử dụng làm vlookup dùng hàm vlookup tìm dữ liệu hướng dẫn sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm if sử dụng hàm vlookup hlookup bài tập sử dụng hàm vlookup cách sử dụng hàm vlookup và hlookup trong excel sử dụng hàm vlookup 2 điều kiện ứng dụng hàm vlookup hướng dẫn dùng hàm vlookup excel 2007 cách sử dụng vlookup trong excel 2010 cách dùng hàm vlookup và left hướng dẫn dùng hàm vlookup excel 2010 dùng lệnh vlookup trong excel cách sử dụng hàm vlookup và hlookup trong excel 2010 lỗi dùng hàm vlookup cách dùng hàm vlookup kết hợp với hàm if sử dụng lệnh vlookup hướng dẫn dùng lệnh vlookup

Hàm Vlookup Là Gì? Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Như Thế Nào?

Trong Excel hàm Vlookup là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc (theo cột), nó giúp chúng ta thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đây là một trong những hàm phổ biến và hữu ích nhất trong Excel, nhưng lại ít người hiểu về nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng hàm Vlookup một cách thành thạo qua các ví dụ thực tế nhất.

1. Chức năng của hàm Vlookup là gì?

Chúng ta sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm dữ liệu trong bảng hoặc một phạm vi theo cột trong một bảng dò tìm đã định nghĩa trước. Như vậy, chức năng chính của hàm Vlookup là dùng để tìm kiếm giá trị trong một bảng giá trị cho trước.

2. Cú pháp hàm Vlookup trong excel.

Trong đó:

Lookup_value(bắt buộc): Giá trị cần tìm, có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.

Table_array (bắt buộc): Bảng tìm kiếm giá trị gồm hai cột dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Excel. Cột chứa giá trị tìm kiếm phải được đặt đầu tiên của Table_array.

Row_index_num(bắt buộc): Số thứ tự của cột chứa kết quả trả về trong Table_array.

Range_lookup(tuỳ chọn): Một giá trị logic (Boolean) cho biết hàm VLOOKUP cần phải tìm kết quả chính xác hay tương đối.

Nếu TRUE hoặc bỏ qua, kết quả khớp tương đối được trả về. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Vlookupcủa bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value.

Nếu FALSE, chỉ kết quả khớp chính xác được trả về. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ trả về lỗi #N/A.

3. Ví dụ về hàm VLOOKUP trong Excel.

3.1. Các trường hợp sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Hàm Vlookup trong Excel có 2 cách sử dụng. Khi khi lập công thức ta có thể lựa chọn 1 trong 2 bằng cách gán giá trị cho Range_lookup là TRUE (1) hoặc FALSE (0).

Hàm Vlookup để tìm kiếm chính xác (Range_lookup = FALSE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp cần tìm kiếm kết quả khớp chính xác. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Vlookup sẽ báo lỗi. VD: Tìm kiếm tên, tuổi, quê quán, … với mã nhân viên khớp với mã nhân viên cho trước.

Hàm Vlookup để tìm kiếm tương đối (Range_lookup = TRUE). Cách tìm kiếm này được áp dụng trong những trường hợp tìm kiếm theo khoảng giá trị kết quả khớp tương đối. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Vlookup của bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value. VD: Xếp loại học lực của học sinh theo điểm tổng kết.

3.2. Sử dụng hàm Vlookup để tìm kiếm chính xác là gì?

Ví dụ: Giả sử, bạn có một bảng dữ liệu nhân viên, lưu trữ mã nhân viên, họ tên, quê quán. Một bảng khác có sẵn mã nhân viên và cột quê quán bị bỏ chống. Giờ bạn muốn điền thông tin quê quán cho từng nhân viên thì phải làm như thế nào?

Hình 1: Hàm Vlookup là gì?

Để điển thông tin quê quán cho nhân viên, tại ô G4, ta nhập công thức dò tìm chính xác như sau: =VLOOKUP( F4,$B$4:$D$10,3,0 )

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô G4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những nhân viên còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ về công thức hơn.

Hình 2: Hàm Vlookup là gì?

3.3. Hàm Vlookup để tìm kiếm tương đối là gì.

Tìm kiếm tương đối chỉ có thể áp dụng khi giá trị cần dò tìm trong table_array đã được sắp xếp theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần hay theo bảng chữ cái). Với những bảng như vậy bạn có thể dùng dò tìm tương đối, khi đó nó tương tự như dùng hàm IF vô hạn vậy.

Ví dụ: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách:

Hình 3: Hàm Vlookup là gì?

Giờ ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để nhập xếp loại cho các học sinh. Bạn để ý thấy rằng bảng Quy định xếp loại đã được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao (từ yếu đến giỏi) nên trong trường hợp này ta có thể dùng dò tìm tương đối.

Tại ô E4, ta nhập vào công thức là: =VLOOKUP( D4,$B$14:$C$17,2,1 )

Trong đó:

Sau khi điền xong công thức cho ô E4, tiếp tục kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Quan sát hình để hiểu rõ hơn về công thức và cách dò tìm tương đối.

Hình 4: Hàm Vlookup là gì?

Dễ thấy, khi không do tìm được kết quả nào trùng khớp với giá trị dò tìm thì hàm Vlookup dò tìm tương đối sẽ lấy giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn nó.

4. Những điều cần biết khi sử dùng hàm Vlookup là gì?

4.1. Hàm Vlookup tìm kiếm từ phải qua trái.

Hàm Vlookup luôn tra cứu giá trị ở cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị tương ứng từ cột bên phải.

Hình 5: Hàm Vlookup là gì?

Lưu ý: Trong ví dụ này, hàm VLOOKUP không thể tra cứu Trình độ và trả về Mã NV. Hàm VLOOKUP chỉ nhìn sang bên phải. Nếu muốn dò tìm ngược lại, đừng lo lắng bạn có thể sử dụng LOOKUP trong Excel để thực hiện tra cứu ngược.

4.2. Sử dụng địa chỉ tuyệt đối khi dùng hàm Vlookup.

Trong excel có 3 loại địa chỉ:

Địa chỉ tương đối: Là địa chỉ bị thay đổi tương ứng với mỗi dòng và cột khi chúng ta thực hiện sao chép công thức. (VD: B5 là địa chỉ của hàng 5 cột B).

Địa chỉ tuyệt đối: Là địa chỉ được cố định lại, không thay đổi khi ta copy công thức. (VD: $A$1- địa chỉ tuyệt đối của 1 ô, $B$17:$C$20 – địa chỉ tuyệt đối của 1 vùng)

Để tạo địa chỉ tuyệt đối, thì bạn nhấn phím F4, lúc này sẽ có dấu đô la ($) ở trước chỉ số cột và dòng.

Tóm lại nếu là địa chỉ tuyệt đối thì bạn thấy có dấu đô la ($) trước chỉ số cột và dòng.

Địa chỉ hỗn hợp: Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ chỉ cố định dòng hoặc cột mà thôi.

Cố định cột: Ví dụ: $A1, thì bạn thấy chỉ số cột được cố định, còn chỉ số dòng không được cố định.

Cố định dòng: Ví dụ: A$1 thì bạn thấy chỉ số cột không được cố định, còn chỉ số dòng cố định.

Khi sử dùng hàm Vlookup trong Excel bạn thường phải tìm kiếm cho cả cột nên việc copy công thức là không tránh khỏi. Lúc này bạn cần lưu ý để địa chỉ của vùng tìm kiếm là địa chỉ tuyệt đối để khi ta copy công thức cho những hàng khác thì vùng tìm kiếm của ta không bị thay đổi.

4.3. Hàm Vlookup trả về giá trị đầu tiền được tìm thấy.

Hình 6: Hàm Vlookup là gì?

Giải thích: Hàm VLOOKUP trả về quê của Nguyễn Huy Tưởng, không phả trả về quê của Nguyễn Huy Trạch.

4.4. Hàm vlookup không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Thực hiện tra cứu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, ở bên dưới tra cứu NGUYỄN HUY (ô G4) ở cột ngoài cùng bên trái của bảng.

Hình 7: Hàm Vlookup là gì?

Giải thích: Hàm VLOOKUP không phân biệt chữ hoa chữ thường nên nó sẽ tra cứu NGUYỄN HUY hoặc Nguyễn Huy hoặc nguyễn huy, v.v. Kết quả là hàm VLOOKUP trả về tiền quê của Nguyễn Huy Tưởng (trường hợp đầu tiên).

4.5. Hàm vlookup bị lỗi #N/A khi tìm kiếm.

Khi dò tìm nếu hàm VLOOKUP không thể tìm thấy kết quả phù hợp, nó sẽ trả về lỗi # N / A.

Nếu bạn tìm kiếm chính xác, thi giá trị bạn tìm phải khớp với trong bảng dò tìm.

Nếu bạn tìm kiếm tương đối thì giá trị bạn tìm phải lớn hợp giá trị nhỏ nhất trong bảng dò tìm.

Lỗi này rất thường gặp nếu bạn không nắm chắc về cách sử dụng hàm.

Để tìm hiều nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này bạn tham khảo bài viết: Hàm Vlookup bị lỗi #N/A

Video hướng dẫn: Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản miễn phí: Học Excel cơ bản