Cách Sử Dụng Yet Trong Thì Hiện Tại Hoàn Thành / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Cách Sử Dụng For, Since, Yet, Already, Just Thì Hiện Tại Hoàn Thành

“For”: Hành động xảy ra trong một khoảng thời gian nào đó không xác định.

Ví dụ : I have been sick for four days.

Trong ví dụ trên, hành động “have been sick” kéo dài trong khoảng thời gian là bốn ngày. Vì vậy, “for” được đặt ở trước “four days”.

“Since”: Mô tả thời điểm bắt đầu khi hành động diễn ra.

Ví dụ: I have been sick since last Wednesday.

Đối với trường hợp này, việc bị ốm ra từ thời điểm thứ Ba tuần trước, từ “since” đặt trước “Wednesday”.

Sử dụng for, since, yet, already, just trong thì hiện tại hoàn thành

Khi đặt câu nghi vấn, ta cần sử dụng từ để hỏi là “How long”:

Ví dụ:

A: How long have you been sick?

B: For four days/ Since last Wednesday.

“Just”: Dùng để mô tả hành động mới xảy ra.

“Already”: Dùng trong câu khẳng định, mô tả hành động kết thúc sớm hơn so với dự kiến.

“Yet”: Thể hiện hành động mong muốn sẽ diễn ra, sử dụng trong câu phủ định hoặc nghi vấn trong tiếng Anh.

– I have just met her.

– Have you read this book yet?

– They have already had all the tickets.

Trong câu đầu tiên, diễn tả hành động gặp gỡ diễn ra cách đây không lâu

Ở câu thứ hai, họ kỳ vọng người nghe đã thực hiện hành động “read” hay chưa

Câu thứ ba, cụm từ “already had”, cho biết họ có những chiếc vé nhanh hơn so với dự định.

Làm vài bài tập về for, since, yet, already, yet

– We have just done it. – Chúng tôi vừa làm việc đó.

– They have just had an idea. – Họ vừa có một ý tưởng.

– It is a bad party. Most people have already gone home. – Một bữa tiệc tồi tệ. Hầu hết mọi người đã đi về nhà.

– Have you spoken to her yet? – Bạn đã nói chuyện với cô ấy chưa?

– Billy hasn’t written his report yet. – Billy chưa viết bản báo cáo của anh ấy.

– We’ve lived in Ho Chi Minh since 2009. – Chúng tôi sống ở Hồ Chí Minh vào năm 2009.

– I haven’t heard from him for 3 months. – Tôi chưa nghe gì từ anh ấy khoảng 3 tháng.

Làm Sao Để Sử Dụng Thành Thục Thì Hiện Tại Hoàn Thành.

Là một thì khá phực tạp trong Tiếng Anh, Hiện tại Hoàn thành (Present Perfect) gây khá nhiều khó khăn cho người học Tiếng Anh trong quá trình sử dụng nó. Hôm nay Mika sẽ cùng bạn điểm qua các cách phổ biến khi sử dụng thì Hiện tại hoàn thành, hy vọng giúp bạn thành thục hơn ngữ pháp Tiếng Anh trong quá trình Luyện thi Chuyên ngữ của mình.

Cấu trúc

Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, Mika sẽ không nói quá chi tiết về cấu trúc sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành. Chúng ta sẽ chỉ điểm qua cấu trúc của thì này một cách chung nhất:

Câu khẳng định : I/You/We/ They + Have + Verb (participle)

He/She/It + Has + Verb (participle)

Câu phủ định : Subject + Haven’t/Hasn’t + Verb (participle)

Câu hỏi : Have/Has + Subject + Verb (Participle).

I have been to Rio de Janeiro / I haven’t been to Rio/ Have you been to Rio?

He has washed his clothes twice this week / He hasn’t washed his clothes this week/ Has he washed his clothes this week?

Bob has lost his keys / Bob hasn’t found his keys/ Has Bob lost his keys?

Đó là cấu trúc ngữ pháp và bạn có thể hỏi rằng, nên sử dụng cấu trúc này như thế nào? Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại 2 cách khá phổ biến để sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành và một số mẹo để giúp bạn thực hành tốt hơn.

I have… Have you…? – Quá khứ không xác định

Sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành như trên là cách khá tốt để bắt đầu một cuộc trò chuyện khi lần đầu tiên gặp một ai đó và đang tìm kiếm những mối quan tâm tương đồng. Một trong những câu bạn có thể dùng để hỏi một người khi lần đầu tiên gặp nhau là: “Have you been to Australia?”. Tại sao tôi lại dùng câu này mà không dùng câu : “DID you go to Australia?”

Have you seen the Avengers? Have you played that new Xbox game? Have you ever seen Bob Dylon play?

Một điều quan trọng cần nhớ với thì Hiện tại Hoàn thành là chúng ta không bao giờ có thể sử dụng nó với một khoảng thời gian cụ thể đã kết thúc, và nó vẫn có thể tiếp diễn với các hành động đó trong tương lai.

Have you ever seen Paul Mcartney play live? Have you ever seen John Lennon play live?

Câu hỏi không chính xác là câu hỏi về John Lennon. Khi sử dụng “Have seen” phải dùng để hỏi về một hành động vẫn có thể làm được trong tương lai. Thật không may là, John Lennon đã qua đời vì vậy việc có thể xem ông ấy biểu diễn trong tương lai là không thể, nên câu hỏi đúng phải là: “Did you ever see John Lennon play live?”

Vì vậy, nếu chúng ta không thể sử dụng môt mốc thời gian cụ thể mà công việc đó đã hoàn thành chúng ta phải dùng cách diễn đạt rằng nó vẫn còn xảy ra. Ví dụ:

Hãy thử nghĩ về những điều bạn đã làm hôm nay bằng tiếng Anh:

I have had breakfast/ Drunk some coffee/ Played the guitar/

I have been to a few bars/ Meet some friends/ Seen a movie.

I have been for/ since:

Cách thứ hai chúng ta sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành là đặt câu hỏi với cấu trúc ” How long have you “. Chúng ta thường sử dụng cách này khi hỏi về một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn xảy ra ở thì hiện tại và tiếp diễn tới tương lai.

How long have you lived in Brazil?

How long have you worked here?

How long have you known Bob?

Đây là một trong những cách mà người ta vẫn thường dùng thì Hiện tại Tiếp diễn trong quá trình giao tiếp. Trước đây đã bao nhiêu lần bạn nói thế này:

I am driving a car for 5 years/ He is married for 6 months/ She is working here for 2 weeks.

Đây là một sai lầm khá phổ biến. Nhưng cũng đừng quá lo lắng nếu bạn đang nhớ tới số lần bạn đã nói như thế, trong hầu hết các trường hợp thì người ta hiểu được điều bạn nói mới là quan trọng nhất.

Thật ra chúng ta nên nói thế này:

I have driven a car for 5 years/ He has been married for 6 months/ She has worked here for 2 weeks. FOR

Chúng ta sử dụng “For” khi chúng ta đang nói đến một khoảng thời gian mà chúng ta đã thực hiện hành động đó.

For: 2 hours, 5 weeks, 10 years.

I have known this guy for 10 years. SINCE

“Since” được sử dụng khi chúng ta nói về khoảng thời gian mà hành động đó bắt đầu.

Ví dụ như thời gian hành động đó bắt đầu, một ngày tháng cụ thể…

I’ve played football since I was a child / since 1995 / since Christmas.

Và, một trong những vấn đề lớn nhất của thì Hiện tại Hoàn thành là mọi người thật sự khó nhận thấy khi nó được sử dụng trong các cuộc đối thoại. Hầu hết trong quá trình giao tiếp, khi sử dụng thì Hiện tại Hoàn thành chúng ta thường dùng ở thể rút gọn: I have = I’ve / She has = She’s…

Và bởi vì người bản ngữ sẽ nói khá nhanh nên thình thoảng chúng ra sẽ rất khó nhận ra được thì Hiện tại Hoàn thành được dùng lúc nào. Và cách tốt nhất cho người mới bắt đầu học tiếng Anh là hãy nhớ 2 cách thường dùng nói trên của thì Hiện tại Hoàn thành và ứng dụng nó mỗi khi nghe hoặc đối thoại bằng tiếng Anh. Và trên hết, đừng quá tập trung vào ngữ pháp, hãy cứ tự tin khám phá chính mình với ngôn ngữ càng nhiều càng tốt, hãy xem phim, nghe nhạc, xem ti vi để trải nghiệm tiếng Anh cho riêng bạn.

Luyện thi chuyên Anh Ngữ pháp tiếng Anh Giao tiếp tiếng Anh Luyện thi IELTS

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Dùng Khi Nào?

present perfect tense trong tiếng anh dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn kéo dài đến hiện tại, một việc đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc diễn tả một sự việc mới vừa xảy ra và hậu quả nó vẫn còn ảnh hưởng tới hiện tại.

Thì quá khứ đơn vs quá khứ hoàn thành khác nhau như thế nào? 12 thì trong tiếng anh và cách sử dụng

Thì hiện tại hoàn thành là gì?

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó.

Cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành

Công thức thì Hien tai hoan thanh

Khẳng định: S + have / has + V3/-ed

Phủ định: S + haven’t / hasn’t + V3/-ed

Nghi vấn: (Wh-) + have / has + S + V3/-ed …?

Cách dùng thì hiện tại hoàn thành trong tiếng anh

1/ Dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một sự việc mới xảy ra và hậu quả của nó còn ảnh hưởng tới hiện tại

I’ve broken my watch so I don’t know what time it is. – Tôi đã làm vỡ đồng hồ nên tôi không biết bây giờ là mấy giờ.

He hasn’t arrived yet. – Cô ấy vẫn chưa đến.

I have just done it. – Tôi vừa hoàn thành việc đó.

2/ Sử dụng thì hiện tại hoàn thành diễn tả một sự việc xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp diễn ở hiện tại. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng “Since” và “For” để cho biết sự việc kéo dài bao lâu.

I have been a teacher for more than 15 years. – Tôi dạy học đã hơn 15 năm

We haven’t seen Jhon sincle Sunday – Chúng tôi đã không gặp Jhon từ Chủ nhật.

How long have you been at this school?

Anh công tác ở trường này bao lâu rồi?

Được 5 năm rồi/Từ năm 2010.

Nói về một trải nghiệm hay kinh nghiệm. Thường sử dụng với “Ever” và “Never”

Have you ever been to Viet Nam? – Anh đã từng đến Việt Nam chưa?

I’ve never met Jhone and Sally. – Tôi chưa bao giờ gặp Jhone và Sally.

Ngoài ra, có thể dùng hiện tại hoàn thành để diễn ta một hành động xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ.

We’ve been to ThaiLan a lot over the last few years. – Những năm vừa qua, chúng tôi đi Thái Lan rất nhiều lần.

I have had four quizzes and five tests so far this semester. – Tôi đã làm 4 bài kiểm tra và 5 bài thi trong học kỳ này.

Để nắm vững được kiến thức, bạn hãy chịu khó học từ vựng và làm các bài tập, đặt ra những câu hỏi về thì hiện tại hoàn thành. Làm như thế, việc học tiếng Anh sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án

bài tập về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

phân biệt thì quá khứ với hiện tại hoàn thành

chuyển thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

cách dùng since và for trong hiện tại hoàn thành

Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với “Since”, “For” Và “Just”

Khi nào chúng ta sử dụng “since” trong thì hiện tại hoàn thành?

Sử dụng ” since ” trong thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh khi chúng ta đề cập đến một thời điểm nhất định trong quá khứ lúc hành động xảy ra

Ví dụ:

I have worked here since 1995

Tôi làm việc ở đây từ năm 1995

They have lived here since 2010

Chúng ta quen nhau từ năm 2005

Trong tất cả các ví dụ ở trên, chúng ta chỉ sử dụng từ ” since” khi đề cập đến một năm cụ thể lúc hành động bắt đầu xảy ra. Và cũng chú ý hành động vẫn đang tiếp tục đến hiện tại. Trong tiếng Anh, bất kỳ hành động nào bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại, chúng ta chỉ có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn- KHÔNG sử dụng thì hiện tại đơn.

Vậy khi nào chúng ta nên sử dụng “for” trong thì hiện tại hoàn thành?

Khi ta sử dụng ” for” trong thì hiện tại hoàn thành, chúng ta không dùng để chỉ một ngày tháng hay năm cụ thể mà là một khoảng thời gian.

Ví dụ:

I have worked here for 5 years

Tôi làm việc ở đây đã được 5 năm rồi.

They have lived here for 10 years

Họ đã sống 10 năm ở đây

She has travelled for 8 years

Chị ấy đã đi du lịch trong 8 năm.

Như chúng ta đã thấy trong những ví dụ trên, ” for” là lựa chọn duy nhất khi chúng ta đề cập đến một khoảng thời gian, trong khi ” since ” đươc dùng khi nói đến một thời gian cụ thể.

Vậy thì hiện tại hoàn thành sử dụng “just” nghĩa sẽ rất khác?

Chúng ta sử dụng ” just ” trong thì hiện tại hoàn thành khi nói đến một hành động vừa mới hoàn thành trong quá khứ.

Cấu trúc:

Subject + auxiliary verb (present tense of “to have”) + past participle (chủ từ) (trợ động từ)(thì hiện tại của động từ “have”) (quá khứ phân từ)

Ví dụ:

I have just finished my homework

Em vừa mới làm xong bài tập về nhà

He has just arrived

Anh ta vừa mới tới

They have just eaten their dinner

Họ vừa mới ăn tối

Theo như những ví dụ, chúng ta có thể thấy cấu trúc được giữ nguyên khi ” just ” đứng giữa trợ động từ và quá khứ phân từ trong tất cả các ví dụ.

Chỉ cần nhớ rằng…

Hiểu những tình huống khi chúng ta sử dụng thì hiện tại với ” since“, ” for” và ” just ” là quan trọng nhất

Since – một thời gian cụ thể

For – một khoảng thời gian

Just – để diễn tả hành động vừa mới kết thúc