Cách Dùng Của Most Và Most Of / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Utly.edu.vn

Cách Dùng Và Phân Biệt Most, The Most. Most Of, Mostly

Almost, most và the most đều có nghĩa là hầu hết nhưng các từ này lại có cách dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn cho người học. Nhiều bạn không nắm vững ngữ pháp nên khi gặp những từ này thường rất lúng túng. Nhưng các bạn đừng lo, bài viết này của Athena sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng các từ này.

ALMOST (Trạng từ)

+Almost (hầu hết, gần như) là một Adverb (trạng từ), bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc một trạng từ khác.

+Almost thường đi với: Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.E.g: The alley was too slippery so the old man almost made a false step.(Lối đi trơn quá nên ông lão suýt nữa thì trượt chân)+ no, nobody, none, nothing, all, every, anyone, anything,…: hầu nhưE.g: There’s almost no space to stand.(Hầu như không có chỗ nào để đứng)E.g: She ate almost nothing.(Hầu như cô ấy chẳng ăn gì)+ %: khoảng chừngE.g:Almost 11% people in over the world are left-handed.(Khoảng 11% số người trên thế giới là thuận tay trái).

+Most+ N (đi với danh từ không xác định) = hầu hếtE.g: When we toured Italy, we spent most time in Rome.(Khi chúng tôi du lịch ở Ý, chúng tôi hầu hết dành thời gian ở Rome)Most racial discrimination is based on ignorance.(Hầu hết sự phân biệt chủng tộc là dựa trên sự ngu dốt).

+Most of + a/an/the/my/his/her/our/their + N (đi với danh từ xác định): hầu hếtE.g: Most of my friends have their lovers.(hầu hết bạn của tôi thì đều có người yêu).

Sau the most dùng loại từ gì, cách dùng the most chính sác nhất. THE MOST dùng trong so sánh nhất và có hai cách hiểu.

Thứ nhất, THE MOST có thể là so sánh nhất của MUCH/ MANY, trái nghĩa với THE LEAST. Và vì MUCH/ MANY là lượng từ nên cần 1 danh từ đi sau THE MOST.

CÔNG THỨC 1: THE MOST + N

Ví dụ:

After the race he won the most money.I love you the most in my life.This businessman is the one who possesses the most real estate in this town.

Thứ 2, THE MOST dùng trước tính từ hoặc trạng từ dài trong so sánh nhất.

CÔNG THỨC 2: THE MOST + ADJ/ ADV dài

Ví dụ:

Of the three sister, she is the most beautiful.

Summer is the most colourful time of year.

The most interesting thing in London is the night life.

so sánh nhấtE.g: It was the most exciting holiday I’ve ever had.(đó là kì nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có).

Cách Dùng Của Almost, Most, One, All

Cách dùng của almost, most, one, all 1. Almost là trạng từ, có nghĩa là nearly. Vì nó là trạng từ nên nó bổ nghĩa cho động từ, giới từ, trạng từ và tính từ. Tuy nhiên nó cũng có thể đi với anybody, anything, hay no one, nobody, hay all, everybody, every Ví dụ: – I’ll eat almost anything. (Tôi sẽ ăn hầu hết mọi thứ) – Almost no one believed him. (Hardly anyone believed him). Hầu như không ai tin anh ta. – I like almost all of them. (Tôi thích hầu hết bọn họ) – It is a mistake they almost always make. (almost bổ nghĩa cho trạng từ always). – Dinner is almost ready. (almost bổ nghĩa cho tính từ ready) Note: Chúng ta không thể sử dụng almost đi với các danh từ khác như almost

Cách dùng của almost, most, one, all

1. Almost là trạng từ, có nghĩa là nearly. Vì nó là trạng từ nên nó bổ nghĩa cho động từ, giới từ, trạng từ và tính từ.

Tuy nhiên nó cũng có thể đi với anybody, anything, hay no one, nobody, hay all, everybody, every

Ví dụ:

– I’ll eat almost anything. (Tôi sẽ ăn hầu hết mọi thứ)

– Almost no one believed him. (Hardly anyone believed him). Hầu như không ai tin anh ta.

– I like almost all of them. (Tôi thích hầu hết bọn họ)

– It is a mistake they almost always make. (almost bổ nghĩa cho trạng từ always).

– Dinner is almost ready. (almost bổ nghĩa cho tính từ ready)

Note: Chúng ta không thể sử dụng almost đi với các danh từ khác như almost students, almost people Mà chúng ta phải dùng MOST

2. MOST + NOUN = MOST of the + NOUN = hầu hết

Most people that I have invited came. = Most of the people that I have invited came.

I like most vegetables = I like most of the vegetables.

3. ALL + NOUN (dạng số nhiều) = ALL the + NOUN = tất cả

All the students do not go to school this afternoon.

All five men are hard workers.

All my plants have died.

4.ONE of the + NOUN (dạng số nhiều) = một trong những

He is one of the most handsome boys in my groups.

One of the big rivers in Vietnam is Red River.

Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Đoan Trang(Lopngoaingu.com)

How To Make The Most Flavorful Fried Rice

To make the most flavorful, savory fried rice, Chef Junghyun “JP” Park of Atoboy in New York adds kimchi and browned Spam to the mix. It’s the funkiest of comfort foods, and it only takes a few minutes to throw together.

*If possible, use a day or two old white rice for any type of fried rice to give the rice a nice crunchy texture. If so, make sure to transfer the rice into a medium-sized bowl before cooking to break up the rice pieces with your hands into individual grains as day-old rice has a tendency to stick into clumps. For freshly made rice, make sure that the rice is cooled down and has lost most of the moisture before using.

Advertisement – Continue Reading Below

2 c. white rice (about 350g), preferably short-grain*

1/2 c. Napa cabbage kimchi (about 200g)

1/2 can Spam, cut into ¼ inch dice (about 170g)

4 scallions, white and pale green parts, thinly sliced (about 35g)

1 tbsp. gochujang (Korean hot chili paste)

1 tbsp. jaban gim (seasoned Korean seaweed)

Place kimchi in a strainer set over a bowl and squeeze out the excess liquid. Reserve the liquid and dice kimchi.

Heat 1 tbsp. of oil in a large non-stick pan over medium-high heat. Add the diced Spam and cook until it starts to crisp up and is well browned. Add diced kimchi to the pan to sauté all together, stirring and tossing regularly.

Add another 1 tbsp. of oil to the same pan. Add the rice, fish sauce, and kimchi juice and cook, stirring and tossing with a wooden spoon or spatula. Continue for about 3 minutes until rice is toasted.

Add sesame oil, scallion, and gochujang into the pan and continue to cook for 2 more minutes.

Remove from the heat. Sprinkle with sesame seed and jaban gim. Serve with fried egg, sunny-side up for extra-yolky goodness.

*If possible, use a day or two old white rice for any type of fried rice to give the rice a nice crunchy texture. If so, make sure to transfer the rice into a medium-sized bowl before cooking to break up the rice pieces with your hands into individual grains as day-old rice has a tendency to stick into clumps. For freshly made rice, make sure that the rice is cooled down and has lost most of the moisture before using.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

Phân Biệt Cách Dùng Của ‘Between’ Và ‘Among’

Nhiều người học tiếng Anh nghĩ rằng “between” dùng cho hai người hoặc vật, còn “among” dùng cho ba người hoặc vật trở lên. Tuy nhiên, nguyên tắc này không hoàn toàn chính xác.

Chẳng hạn, người ta thường nói “difference between say, tell and speak” mà không dùng “among”, dù ở đây có ba từ vựng cần phân biệt.

– “Between” được sử dụng khi kể tên người, vật, quốc gia… riêng biệt, số lượng có thể là hai, ba hoặc nhiều hơn.

– “Among” được sử dụng khi người hoặc vật thuộc cùng một nhóm, hay không được gọi tên cụ thể, số lượng phải từ ba trở lên.

Cách phân biệt ‘between’ vs ‘among’

– The negotiations between Brazil, Argentina, and Chile are going well. (Các cuộc đàm phán giữa Brazil, Argentina và Chile diễn ra thuận lợi).

– The negotiations among the countries of South America are going well. (Các cuộc đàm phán giữa các quốc gia Nam Mỹ diễn ra thuận lợi).

Tuy Nam Mỹ có nhiều quốc gia hơn câu đầu tiên, quy luật vẫn rõ ràng. “Between” hoàn toàn có thể dùng với ba người hoặc vật độc lập, trong khi bạn bắt buộc phải dùng “among” khi nói về một nhóm chung (không nhắc đến tên quốc gia cụ thể).

– I’m trying to decide between the green shirt, the blue shirt, and the black shirt. (Tôi đang cố chọn giữa áo màu xanh lá, xanh lam và đen).

– I’m trying to decide among these shirts. (Tôi đang cố đưa ra quyết định lấy chiếc áo nào trong số này).

Trong câu thứ nhất, người nói chỉ ra cụ thể ba lựa chọn (áo xanh lá, áo xanh lam và áo đen) nên dùng từ “between” là chính xác. Trong câu thứ hai, người nói gộp ba lựa chọn thành một nhóm (these shirt) nên từ đúng là “among”.

“Between you and me”

Ngay cả người bản địa cũng thường nhầm cụm từ này thành “between you and I”. Đây là cách nói khi bạn muốn đối phương giữ bí mật một thông tin nào đó.

Trường hợp này, bạn không muốn ai khác biết quan điểm cá nhân khá nhạy cảm, do đó “between you and I” nhằm nhắc nhở đối phương không nói lại với một người thứ ba.