Xu Hướng 3/2023 # Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To # Top 6 View | Utly.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To được cập nhật mới nhất trên website Utly.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ở đây là used là động từ ở dạng quá khứ của động từ use, nên bạn sẽ không được dùng để chỉ hành động ở hiện tại. Đơn giản, bạn dùng used to để chỉ một hành động thường xuyên làm trong quá khứ và bây giờ không còn làm điều đó nữa.

Mike: Anh what did you use to do after school when you were in middle school? Anh: I used to go to play badminton every Tuesday and Friday afternoon

Hãy ghi nhớ, câu hỏi mà người ta hỏi bạn khi sử dụng used to (ở đây dạng câu hỏi did you use to) thuộc về thì quá khứ. Do đó họ thêm một vế là when you were in middle school. Điều này có nghĩa là bạn đã thường làm gì sau khi tan trường (khi bạn còn học trung học).

Câu trả lời sẽ cần đến used to và hành động bạn thường làm mà ở đây mình lấy ví dụ là chơi cầu lông vào mỗi chiều thứ 3 và thứ 6. Ghi nhớ, khi bạn hỏi ai đó đã từng làm gì đó thường xuyên ở trong quá khứ thì phải dùng used to.

2, To Be Used To + Verb/Something

Cụm từ này ám chỉ hành động như một thói quen của bạn ở hiện tại. Khác với used to thì to be used to để diễn ta thói quen hay nói cách khác bạn quen/hay thường xuyên làm gì ở hiện tại.

I am used to get up at 5 AM then go for a walk before the breakfast

Trong ví dụ này, điều giúp ta phân biệt giữa Used to và to be used to là hành động vẫn đang còn diễn ra ở hiện tại trong khi hành động dùng với used to là kết thúc ở trong quá khứ rồi. Có nghĩa người nghe sẽ hiểu là người nói thường dậy vào lúc 5 giờ sáng, đi bộ trước khi vào bữa sáng.

3, To Get Used to + Something / Do Something

Ví dụ: Anh Phan sống ở Việt Nam, rồi một ngày kia chuyển tới sống ở một đất nước khác, khi gặp gỡ bạn bè họ hỏi thăm về cuộc sống mới.

Mike: Anh, was it hard to get used to live in Melbourne? Anh: I am used to it

Trong trường hợp này người hỏi muốn biết Anh Phan gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với cuộc sống mới hay nói cách khác nghĩa của câu hỏi là : Bạn đã quen với cuộc sống ở Melbourne chưa?

Và câu trả lời có thể dùng I am used to it. Tôi quen với cuộc sống ở đây rồi.

-I am used to sleep at 10:00 PM, but now it’s nearly 11:00 PM.

-WTF do you mean by you are used to sleep at 10?

-Man, I am just busy writing this blog post…………..

See Ya. Bed time…

Cấu Trúc Used To/ Be Used To/ Get Used To Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa She used to get up early in the morning và used to V và be/get used to V-ing? She is used to getting up early in the morning? Giữa

Khẳng định (+): Phủ định (-): Nghi vấn (?):

Did you use to eat meat before becoming a vegetarian?_ Trước khi trở thành người ăn chay thì bạn có ăn thịt không?

2. Không có thì hiện tại với cấu trúc used to V trong tiếng Anh. Để nói về thói quen trong hiện tại, ta dùng các trạng từ tần suất ( usually, always, often, never,.. .)

2. Cấu trúc Be used to V-ing trong tiếng Anh

Cấu trúc be used to V-ing được sử dụng để d iễn tả ai đó đã từng làm 1 việc gì đó nhiều lần và đã có kinh nghiệm, không còn lạ lẫm với việc đó nữa.

Cấu trúc get used to V-ing được sử dụng để diễn tả ai đó đang dần quen 1 vấn đề hoặc sự việc nào đó.

Khẳng định (+):

After a while Jane didn’t mind the noise in the office; she got used to it_ Sau một thời gian Jane đã không còn cảm thấy phiền bởi tiếng ồn nơi công sở. Cô ấy đã quen với nó

Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm lúc đầu nhưng rồi bạn sẽ quen với điều đó Phủ định (-):

4. Bài tập Be used to, Used to V, Get used to trong tiếng Anh

Tom đã quen với việc lái xe bên tay trái chưa?

Bài tập 1: Điền từ vào chỗ trống

1. I didn’t … to do much skiing.

2. We … to walk to school when we were children.

3. They … not to let women join this club.

4. There … to be a lake here years ago.

5. John didn’t … to like Mary when they were teenagers.

6. When … they to live here?

7. Why did you … to use this old photocopier?

8. We never … to have electricity in our house.

9. I hardly ever … to have time for going out.

10. Did they … to let you smoke in cinemas?

Bài tập 2: Chọn cấu trúc câu

1. When I started to work here I needed a lot of help, but now I (am used to doing/ ued to do/get used to doing) all the work on my own.

2. He (was used to reading/used to read/got used to reading) several books a month, but he doesn’t have time any more.

3. We were surprised to see her driving – she (got used to driving/was used to driving/didn’t use to drive) when we first met her.

4. Don’t worry, it’s a simple program to use. You (are used to/will get used to/used to use) it in no time, I’m sure.

5. When I had to commute to work every day I (used to get up/used to getting up) very early.

6. I’m afraid I’ll never (get used to living/used to live/got used to living) in this place. I simply don’t like it and never will.

8. When Pete Smith was the head of our office everything (got used to be/used to be/was used to being) well organized. Now it’s total chaos here.

9. Mr Lazy was shocked when he joined our busy company because he ( wasn’t used to/didn’t use to) doing much work everyday.

10. At first the employees didn’t like the new open-space office, but in the end they (got used to/get used to/are used to) it.

1. am used to doing

2. used to read

3. didn’t use to drive

4. will get used to

5. used to get up

6. get used to living

7. used to stay

9. wasn’t used to

10. got used to

Comments

Phân Biệt &Amp; Cách Dùng Used To Trong Tiếng Anh

Phân biệt ý nghĩa, cấu trúc và cách sử dụng Used to, Tobe Used to, To Get Used to chuẩn nhất trong tiếng Anh. Used to dùng để chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Ví dụ: – I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ 2 năm trở lại đây tôi không hút thuốc nữa) – Ben used to travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn’t. ( Ben thường đi du lịch rất nhiều khi làm công việc trước đây, nhưng từ khi anh ấy luân chuyển công việc thì không còn nữa) – I used to drive to work but now I take the bus. ( Trước đây tôi thường lái xe đi làm nhưng hiện nay tôi đi làm bằng xe buýt)

3 cấu trúc và cách sử dụng Used to trong tiếng anh

1. Used to + Verb: chỉ thói quen, hành động thường xuyên trong quá khứ

Used to dùng để chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và bây giờ không còn nữa. Ví dụ: – I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. ( trước đây tôi hút 1 gói thuốc 1 ngày nhưng từ 2 năm trở lại đây tôi không hút thuốc nữa) – Ben used to travel a lot in his job but now, since his promotion, he doesn’t. ( Ben thường đi du lịch rất nhiều khi làm công việc trước đây, nhưng từ khi anh ấy luân chuyển công việc thì không còn nữa) – I used to drive to work but now I take the bus. ( Trước đây tôi thường lái xe đi làm nhưng hiện nay tôi đi làm bằng xe buýt)

2. Cách sử dụng và công thức To get used to + V-ing/ Noun

To get used to thường dùng để diễn tả về một việc gì đó mà chúng ta dã trở nên quen thuộc. Ví dụ: – He got used to American food : I got used to getting up early in the morning. Tôi đã dần dần quen với việc thức dậy sớm vào buổi sáng – I didn’t understand the accent when I first moved here but I quickly got used to it. ( Lần đầu tiên chuyển đến đây, tôi đã không hiểu được giọng nói ở vùng này nhưng giờ tôi đã nhanh chóng quen dần với nó) – She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. ( Cô ấy bắt đầu làm việc vào ban đêm và dần quen với việc ngủ suốt ngày) – I have always lived in the country but now I’m beginning to get used to living in the city. ( Tôi luôn sống ở miền quê nhưng giờ đây tôi bắt đầu dần quen với việc sống ở thành phố)

Một cấu trúc khác của To get used to

*Get used to + something/someone Ex: I get used to the cold although I didn’t like it before (Tôi trở nên quen với cái lạnh mặc dù trước đây tôi không thích nó) She got used to my mother after a while (Cô ấy đã quen với với mẹ tôi sau một khoảng thời gian)

3. Cấu trúc và cách dùng To be + V-ing/ Noun

Tobe used to dùng để diễn đạt những việc thường xuyên xảy ra, ngay cả trong hiện tại và không có gì là bất thường cả.

Ví dụ:

He is used to swimming every day : Anh ấy đã quen với việc đi bơi mỗi ngày.

I’m used to living on my own. I’ve done it for quite a long time. ( Tôi thường ở 1 mình, và tôi đã ở một mình được một khoảng thời gian khá lâu)

Hans has lived in England for over a year so he is used to driving on the left now. ( Hans đã sống ở Anh hơn 1 năm rồi nên giờ anh ấy quen lái xe bên tay trái)

They’ve always lived in hot countries so they aren’t used to the cold weather here.( Họ luôn sống ở các vùng nhiệt đới nên họ không quen với khí hậu lạnh ở đây)

Use “Forgettable” In A Sentence

1. He has acted in three forgettable action films.

2. He’d had a role in one or two forgettable movies.

3. But being forgettable was part of her job; a jigsaw piece that fitted invisibly into any puzzle.

4. He’d played in some eminently forgettable horror movies and I felt I could not seriously consider him.

5. Her face was pleasant(TranslateEN.com), blandly forgettable; a face worth a fortune.

6. He had a racked up a mostly forgettable record in two terms as a Republican backbencher in Reagan-era Washington.

7. However, that morning Agnes intended to be neither forgettable nor invisible.

8. But that was 1995, a lamentable and hopefully forgettable year for him.

9. Try to remember what and forget forgettable. Change what is changeable and tolerate what not.

10. Popular now, but forgettable over time, The Maccabees seem destined to be another in the line of niche nostalgia bands.

11. Now most will not remember the very forgettable show Ghostwriter on PBS.

12. an instantly forgettable tune.

13. Dennis White scored the only goal in an otherwise forgettable match.

14. He was of medium height, and had regular,(TranslateEN.com) even features of the kind which are instantly forgettable.

15. The graphics depicting troop movements are simple-minded and drawn on forgettable backgrounds.

16. Whatever intangible distinguishes an undefeated team from the long, forgettable list of once-beaten teams, the Hoosiers had it.

17. Within a mere half – hour, rooms go from bland and forgettable to bright and perfectly accessorized.

18. If it weren’t for Asano, the film would be utterly forgettable.

19. The propaganda-filled plays of this movement-by Baraka, Charles Fuller, and Ed Bullins, among others-are, for the most part, forgettable.

20. Instead we scrape away the earth, erect the structure itself, and cap it with a rainproof, presumably forgettable , roof.

23. He was average height, average build, with mousy hair and a forgettable face.

Learning English Faster Through Complete Sentences with “forgettable”

Sentences are everywhere. Without sentences, language doesn’t really work.

When you first started learning English, you may have memorized words such as: English meaning of the word “forgettable”; But now that you have a better understanding of the language, there’s a better way for you to learn meaning of “forgettable” through sentence examples.

True, there are still words that you don’t know. But if you learn whole sentences with “forgettable”, instead of the word “forgettable” by itself, you can learn a lot faster!

Focus your English learning on sentences with “forgettable”.

Why Is Focusing on Sentences Important? Sentences are more than just strings of words. They’re thoughts, ideas and stories. Just like letters build words, words build sentences. Sentences build language, and give it personality.

Again, without sentences, there’s no real communication. If you were only reading words right now, you wouldn’t be able to understand what I’m saying to you at all.

The Word “forgettable” in Example Sentences. “forgettable” in a sentence. How to use “forgettable” in a sentence. 10 examples of sentences “forgettable”. 20 examples of simple sentences “forgettable” .

All the parts of speech in English are used to make sentences. All sentences include two parts: the subject and the verb (this is also known as the predicate). The subject is the person or thing that does something or that is described in the sentence. The verb is the action the person or thing takes or the description of the person or thing. If a sentence doesn’t have a subject and a verb, it is not a complete sentence (e.g., In the sentence “Went to bed,” we don’t know who went to bed).

Four types of sentence structure .

Simple Sentences with “forgettable”

A simple sentence with “forgettable” contains a subject and a verb, and it may also have an object and modifiers. However, it contains only one independent clause.

Compound Sentences with “forgettable”

A compound sentence with “forgettable” contains at least two independent clauses. These two independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon.

Complex Sentences with “forgettable”

A complex sentence with “forgettable” contains at least one independent clause and at least one dependent clause. Dependent clauses can refer to the subject (who, which) the sequence/time (since, while), or the causal elements (because, if) of the independent clause.

Compound-Complex Sentences with “forgettable”

Sentence types can also be combined. A compound-complex sentence with “forgettable” contains at least two independent clauses and at least one dependent clause.

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Used To Với To Be Used To Và To Get Used To trên website Utly.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!