Xu Hướng 6/2023 # How To Use Ejoy Extension To Learn English (For Pc) # Top 8 View | Utly.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # How To Use Ejoy Extension To Learn English (For Pc) # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết How To Use Ejoy Extension To Learn English (For Pc) được cập nhật mới nhất trên website Utly.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ứng dụng chương trình học tiếng Anh Ejoy Extension (Link: https://ejoy-english.com/vi/extension), HĐ có thể thực hành phương pháp luyện nghe theo 5 bước mà Sư Phụ dạy một cách hiệu quả ạ.

B1: Nghe lần thứ nhất không nhìn script

B2: Nghe lần thứ hai có nhìn script

B3: Nghe lại lần thứ ba không nhìn script

B4: Nghe lại lần thứ tư có nhìn script

B5: Nghe lần thứ 5 không nhìn script bấm dừng từng câu để viết lại. Rồi so sánh với bản script xem có bị sót mất chữ nào không

Ở bước thứ 5 này Ejoy rất tiện ích cho chúng ta. Khi mà nghe một đoạn tiếng anh khá dài, chúng ta có thể chọn một câu bất kỳ nào đó để nghe và tập viết cho cho đến khi đúng. Mỗi câu có chế độ tự động lặp lại mà không phải cần ấn pause. Và sau đó chúng ta có thể tập nói theo cho giống với ngữ điệu của người bản xứ.

I. Cài đặt

B1: Cài đặt Ejoy Extension về Chrome https://ejoy-english.com/vi/extension

B2: Đăng nhập tài khoản Ejoy Extension

Chủ đề: Art & Culture, Business & Finance, Education, English skills, Entertainment, Food & Drink, General, Health, Inspiration, Kids’ movies, Movie Scenes, Music Videos, Nature, News & Politics, Science & Technology, Sports, Test preparation, Travel & Events, TV Series, TV Shows.

+ 5-15 min

+ 15-30 min

Trong mỗi bài học, có các option sau:

Listen: Nghe bài học, có phụ đề bên cạnh

Quiz: Luyện tập bài đã học bằng các trò chơi

Write: Nghe và viết lại (áp dụng bước thứ 5 Sư Phụ dạy)

Speak: Luyện nói theo video

Tự động dừng – Hiển thị sub chậm

Phát với tốc độ chậm

1 câu lặp lại nhiều lần

1 đoạn lặp lại nhiều lần

Điền từ vào chỗ trống – “Fill in the blank”

Chọn từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của câu để viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Đoán từ vựng dựa trên nghĩa và hình ảnh

Viết vào chỗ trống hoặc chọn đáp án từ gợi ý

Sắp xếp lại các từ – “Rearrange the block”

Nghe và viết lại – “Type what you hear”

Bạn điền hoặc chọn đáp án gợi ý phù hợp với đoạn hội thoại sau khi nghe

B1: Nghe lần thứ nhất không nhìn script

B2: Nghe lần thứ hai có nhìn script

B3: Nghe lại lần thứ ba không nhìn script

B4: Nghe lại lần thứ tư có nhìn script

B5: Nghe lần thứ 5 không nhìn script bấm dừng từng câu để viết lại. Rồi so sánh với bản script xem có bị sót mất chữ nào không

Trường hợp HĐ gõ từ đúng, hệ thống sẽ đánh dấu tick màu xanh

Trường hợp gõ sai hoặc thiếu từ, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ những từ sai, những chữ cái màu trắng là chữ cái đúng

Chúng ta có thể add một clip bất kỳ trên youtube (miễn sao clips ấy đã có sẵn phụ đề tiếng anh) để học với ứng dụng của Ejoy này. Tuy nhiên, khi chọn video từ Youtube, phần sub và phần nói có thể không tương ứng với nhau nên có thể sẽ bị lỗi khi học phần write và speak

1) Học tiếng Anh qua các video thực tế

Mỗi bài học đều bao gồm 1 danh sách từ vựng quan trọng, bài giảng ngữ pháp dễ hiểu và rất nhiều bài tập thực hành

2) Luyện kỹ năng Nghe-Hiểu

Làm bài tập Nghe-Hiểu: Làm bài tập sau khi xem video để luyện kỹ năng Nghe-Hiểu

Cách học sinh động: Học ngữ pháp qua video thực tế. Xem ví dụ minh họa và thực hành với loạt câu hỏi củng cố.

Learning To Use The :After And :Before Pseudo

If you’ve been keeping tabs on various Web design blogs, you’ve probably noticed that the :before and :after pseudo-elements have been getting quite a bit of attention in the front-end development scene - and for good reason. In particular, the experiments of one blogger - namely, London-based developer Nicolas Gallagher - have given pseudo-elements quite a bit of exposure of late.

Although the CSS specification contains other pseudo-elements, I’ll focus on :before and :after. So, for brevity, I’ll say “pseudo-elements” to refer generally to these particular two.

Further Reading on SmashingMag:

What Does A Pseudo-Element Do?

A pseudo-element does exactly what the word implies. It creates a phoney element and inserts it before or after the content of the element that you’ve targeted.

The word “pseudo” is a transliteration of a Greek word that basically means “lying, deceitful, false.” So, calling them pseudo-elements is appropriate, because they don’t actually change anything in the document. Rather, they insert ghost-like elements that are visible to the user and that are style-able in the CSS.

Basic Syntax

The :before and :after pseudo-elements are very easy to code (as are most CSS properties that don’t require a ton of vendor prefixes). Here is a simple example:

#example:before { content: "#"; } #example:after { content: "."; }

There are two things to note about this example. First, we’re targeting the same element using #example:before and #example:after. Strictly speaking, they are the pseudo-elements in the code.

Secondly, without the content property, which is part of the generated content module in the specification, pseudo-elements are useless. So, while the pseudo-element selector itself is needed to target the element, you won’t be able to insert anything without adding the content property.

In this example, the element with the id example will have a hash symbol placed “before” its content, and a period (or full stop) placed “after” its content.

Some Notes On The Syntax

You could leave the content property empty and just treat the pseudo-element like a content-less box, like this:

#example:before { content: ""; display: block; width: 100px; height: 100px; }

However, you can’t remove the content property altogether. If you did, the pseudo-element wouldn’t work. At the very least, the content property needs empty quotes as its value.

You may have noticed that you can also code pseudo-elements using the double-colon syntax (::before and ::after), which I’ve discussed before. The short explanation is that there is no difference between the two syntaxes; it’s just a way to differentiate pseudo-elements (double colon) from pseudo-classes (single colon) in CSS3.

One final point regarding the syntax. Technically, you could implement a pseudo-element universally, without targeting any element, like this:

:before { content: "#"; }

Characteristics Of Inserted Content

As mentioned, the content that is inserted is not visible in the page’s source. It’s visible only in the CSS.

Also, the inserted element is by default an inline element (or, in HTML5 terms, in the category of text-level semantics). So, to give the inserted element a height, padding, margins and so forth, you’ll usually have to define it explicitly as a block-level element.

In this example, I’ve highlighted the styles that will be applied to the elements inserted before and after the targeted element’s content. Pseudo-elements are somewhat unique in this way, because you insert the content and the styles in the same declaration block.

Likewise, pseudo-elements don’t inherit styles that aren’t naturally inherited from parent elements (such as padding and margins).

After Before What?

Your hunch on seeing the :before and :after pseudo-elements might be that the inserted content will be injected before and after the targeted element. But, as alluded to above, that’s not the case.

The content that’s injected will be child content in relation to the targeted element, but it will be placed “before” or “after” any other content in that element.

To demonstrate this, look at the following code. First, the HTML:

And here’s the CSS that inserts a pseudo-element:

p.box { width: 300px; border: solid 1px white; padding: 20px; } p.box:before { content: "#"; border: solid 1px white; padding: 2px; margin: 0 10px 0 0; }

In the HTML, all you would see is a paragraph with a class of box, with the words “Other content” inside it (the same as what you would see if you viewed the source on the live page). In the CSS, the paragraph is given a set width, along with some padding and a visible border.

Then we have the pseudo-element. In this case, it’s a hash symbol inserted “before” the paragraph’s content. The subsequent CSS gives it a border, along with some padding and margins.

Here’s the result viewed in the browser:

The outer box is the paragraph. The border around the hash symbol denotes the boundary of the pseudo-element. So, instead of being inserted “before” the paragraph, the pseudo-element is placed before the “Other content” in the paragraph.

Inserting Non-Text Content

I mentioned briefly that you can leave the content property’s value as an empty string or insert text content. You basically have two additional options of what to include as the value of the content property.

First, you can include a URL that points to an image, just as you would do when including a background image in the CSS:

p:before { content: url(image.jpg); }

Notice that the quotes are missing. If you wrapped the URL reference in quotes, then it would become a literal string and insert the text “url(image.jpg)” as the content, instead of inserting the image itself.

Naturally, you could include a Data URI in place of the image reference, just as you can with a CSS background.

You also have the option to include a function in the form of attr(X). This function, according to the spec, “returns as a string the value of attribute X for the subject of the selector.”

Here’s an example:

a:after { content: attr(href); }

What does the attr() function do? It takes the value of the specified attribute and places it as text content to be inserted as a pseudo-element.

You could also use this function to grab the value of an element’s title attribute, or even microdata values. Of course, not all of these examples would be practical in and of themselves; but depending on the situation, a specific attribute value could be practical as a pseudo-element.

Dreaded Browser Support

Chrome 2+,

Firefox 3.5+ (3.0 had partial support),

Safari 1.3+,

Opera 9.2+,

IE8+ (with some minor bugs),

Pretty much all mobile browsers.

As with any front-end technology that is gaining momentum, one of the first concerns is browser support. In this case, that’s not as much of a problem.

Browser support for :before and :after pseudo-elements stacks up like this:

The only real problem (no surprise) is IE6 and IE7, which have no support. So, if your audience is in the Web development niche (or another market that has low IE numbers), you can probably go ahead and use pseudo-elements freely.

Pseudo-Elements Aren’t Critical

Fortunately, a lack of pseudo-elements will not cause huge usability issues. For the most part, pseudo-elements are generally decorative (or helper-like) content that will not cause problems in unsupported browsers. So, even if your audience has high IE numbers, you can still use them to some degree.

A Couple Of Reminders

As mentioned, pseudo-element content does not appear in the DOM. These elements are not real elements. As such, they are not accessible to most assistive devices. So, never use pseudo-elements to generate content that is critical to the usability or accessibility of your pages.

Another thing to keep in mind is that developer tools such as Firebug do not show the content generated by pseudo-elements. So, if overused, pseudo-elements could cause maintainability headaches and make debugging a much slower process.

That covers all of the concepts you need in order to create something practical with this technique. In the meantime, for further reading on CSS pseudo-elements, be sure to check out some of the articles that we’ve linked to in this piece.

How To Use The Kill Command In Minecraft

This Minecraft tutorial explains how to use the /kill command with screenshots and step-by-step instructions.

You can kill a player or a type of mob using the /kill command in Minecraft. Let’s explore how to use this cheat (game command).

Subscribe

Supported Platforms

The /kill command is available in the following versions of Minecraft:

Platform Supported (Version*)

Xbox 360

No

PS3

No

Wii U

No

Education Edition

Yes

* The version that it was added or removed, if applicable.NOTE: Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and Windows 10 Edition are now called Bedrock Edition. We will continue to show them individually for version history.

Requirements

To run game commands in Minecraft, you have to turn cheats on in your world.

Kill Command

Examples

How to Enter the Command

1. Open the Chat Window

The easiest way to run a command in Minecraft is within the chat window. The game control to open the chat window depends on the version of Minecraft:

For Java Edition (PC/Mac), press the T key to open the chat window.

For Pocket Edition (PE), tap on the chat button at the top of the screen.

For Xbox One, press the D-Pad (right) on the controller.

For PS4, press the D-Pad (right) on the controller.

For Nintendo Switch, press the right arrow button on the controller.

For Windows 10 Edition, press the T key to open the chat window.

For Education Edition, press the T key to open the chat window.

2. Type the Command

We will cover examples of how to use the /kill command to kill your own player, to kill a specific type of mob, and to kill all mobs except players in the game.

Kill Your Own Player

You may find yourself lost in your Minecraft world and you can’t get back home. If you kill yourself, you should respawn where you slept last. This is an easy way to safely get back home.

In this example, we will kill ourself in the game with the following command:

/kill

Type the command in the chat window. As you are typing, you will see the command appear in the lower left corner of the game window. Press the Enter key to run the command.

Once the cheat has been entered, your game will end and you should see the following screen:

When you die, you will have lost all of your inventory. If you retrace your steps to where you died, you will find the items from your inventory and a portion of your experience floating on the ground. You can pick these items up again, if you choose.

Kill a Type of Mob

In this example, we will kill all slimes in Minecraft 1.10 with the following command:

/kill @e[type=Slime]

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

Once the cheat has been entered, you should start to see all of the slimes die.

You will see the message “Killed Slime” appear in the lower left corner of the game window for each slime that is killed.

There is one important thing we should mention about killing slimes (as well as magma cubes). When a large slime is killed, it will drop smaller slimes. So you may need to run this /kill command a couple of times before all sizes of slimes are killed.

Kill all Mobs except Players

In this example, we will kill all mobs (but not players) with the following command:

/kill @e[type=!Player]

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

Once the cheat has been entered, you should start to see all of the mobs die, but no players will be affected.

You will see a message such as “Killed xxx” appear in the lower left corner of the game window for each mob that is killed.

Congratulations, you just learned how to use the /kill command in Minecraft!

Other Game Commands

You can use other commands and cheats in Minecraft such as:

How To Use The Fill Command In Minecraft

This Minecraft tutorial explains how to use the /fill command with screenshots and step-by-step instructions.

You can fill an area or outline with a particular block using the /fill command in Minecraft. Let’s explore how to use this cheat (game command).

Subscribe

Supported Platforms

The /fill command is available in the following versions of Minecraft:

Platform Supported (Version*)

Xbox 360

No

PS3

No

Wii U

No

Education Edition

Yes

* The version that it was added or removed, if applicable.NOTE: Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and Windows 10 Edition are now called Bedrock Edition. We will continue to show them individually for version history.

Requirements

To run game commands in Minecraft, you have to turn cheats on in your world.

Fill Command

Volume Calculation

You can use the following calculation to determine how many blocks will be included in the fill region.

The formula for volume is:

Greater is the larger of the 2 corresponding coordinate values and lesser is the smaller of the 2 corresponding coordinate values.

Let’s calculate the volume for the following command:

/fill ~-5 ~-1 ~-5 ~5 ~-1 ~5 quartz_block

In this example:

So our volume calculation would be:

Volume = (5 - -5 + 1) x (-1 - -1 + 1) x (5 - -5 + 1) Volume = (11) x (1) x (11) Volume = 121 blocks

Examples

How to Enter the Command

1. Open the Chat Window

The easiest way to run a command in Minecraft is within the chat window. The game control to open the chat window depends on the version of Minecraft:

For Java Edition (PC/Mac), press the T key to open the chat window.

For Pocket Edition (PE), tap on the chat button at the top of the screen.

For Xbox One, press the D-Pad (right) on the controller.

For PS4, press the D-Pad (right) on the controller.

For Nintendo Switch, press the right arrow button on the controller.

For Windows 10 Edition, press the T key to open the chat window.

For Education Edition, press the T key to open the chat window.

2. Type the Command

We will cover examples of how to use the /fill command to cover the ground under you, build a solid structure, build a hollow structure, and mine a large area instantly.

Cover the Ground under You

Let’s start by showing how to replace a region of blocks that are beneath where you are standing. For example, let’s cover the ground below us in a 11x1x11 area with quartz block with the following command:

/fill ~-5 ~-1 ~-5 ~5 ~-1 ~5 quartz_block

Type the command in the chat window. As you are typing, you will see the command appear in the lower left corner of the game window. Press the Enter key to run the command.

This /fill command would replace 121 blocks beneath you with blocks of quartz.

You will see the message “121 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

Build a Solid Structure

Next, let’s look at how to build a solid rectangular structure. Since we are filling a solid structure, we want to make sure that the region is not where we are standing, otherwise we will be stuck inside the fill region.

If we avoid combining negative and positive coordinates (and only use positive values for the X and Z coordinates), the structure should be constructed next to us.

For example, let’s fill a region next to us with blocks of redstone with the following command:

/fill ~1 ~0 ~1 ~10 ~10 ~10 redstone_block

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would fill a solid structure of 1100 blocks of redstone right beside us.

You will see the message “1100 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

This is a very fast way to build a tower or other large solid structure.

Build a Hollow Structure

One of the most powerful uses of the /fill command is to build a hollow structure. This is a quick and easy way to build the frame of a house or shelter.

For example, let’s build a large hollow cobblestone structure with the following command:

/fill ~1 ~-1 ~1 ~10 ~5 ~10 cobblestone 0 hollow

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would build a hollow structure where the outer block is made of cobblestone and the inside of the structure is filled with air.

You will see the message “380 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed.

Now if you break the outer layer of the structure, you can see that it is empty and hollowed out on the inside. You can then use this as the frame of your house!!

TIP: If you wanted to do this with oak wood planks, just change the Minecraft ID to planks:

/fill ~1 ~-1 ~1 ~10 ~5 ~10 planks 0 hollow

A hollow oak wood plank structure would be a great frame for a house!

Mine a Large Area Instantly

One interesting feature of the /fill command is that you can use this command to quickly mine a large area as big as you want and as deep as you want.

For example, let’s mine starting 10 blocks deep (-10) up to ground level (-1), that is 5 blocks away from us in all horizontal directions with the following command:

/fill ~-5 ~-10 ~-5 ~5 ~-1 ~5 cobblestone 0 destroy

Type the command in the chat window and press the Enter key to run the command.

This /fill command would replace all blocks in the fill region, including air. The replaced blocks will be dropped and can then be collected as if they were mined with a pickaxe or shovel.

You will see the message “1210 blocks filled” appear in the lower left corner of the game window to indicate that the fill command has completed. All of the mined items would start popping up above the fill region. You can run over and pick up all of these items to add them to your inventory.

This is a great way to quickly mine diamonds, iron ore, gold ore, redstone and other valuable items!!

The /fill command is very powerful and can be used to quickly create so many structures. Give it a try and see what you can create!

Congratulations, you have learned how to use the /fill command in Minecraft.

Other Fill Cheats

You can use other fill commands in Minecraft such as:

Other Game Commands

You can use other commands and cheats in Minecraft such as:

Cập nhật thông tin chi tiết về How To Use Ejoy Extension To Learn English (For Pc) trên website Utly.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!